תחומי התמחות

ניתוח ואפיון העסק, הגדרת יעדים

הבנה וניתוח הסביבה העסקית של החברה, בחינת מצב הפיננסי והאסטרטגי בסביבה התחרותית בה פועלת החברה, והגדרת יעדים ומטרות כלליות.

הערכות שווי

לכל חברה (או נכס) יש מתודולוגיה המתאימה להערכת שווייה, בין אם מדובר בהיוון תזרימי  מזומנים (DCFׂ), מכפיל רווח, שווי נכסי, אופציות ריאליות או שילובן של כולן יחד.

איפיון רוכשים פוטנציאליים

ניתוח אסטרטגי של הסביבה התחרותית, הכרות עם השווקים השונים, יאפשרו לנו לאפיין בצורה יעילה ומדויקת את הרוכשים/השותפים האפשריים לביצוע העסקה.

ייעוץ בהיבטי מס

המיסוי בהקשר למכירה או מיזוג  של חברות מהווה נושא מורכב וסבוך יחסית, המחייב התנהלות תקינה ומושכלת  וליווי של גורם מקצועי המתמחה בתחום. היבטי מס במכירת חברה כוללים מגוון רחב של נושאים ונקודות  רלוונטיות, כגון מיסוי התמורה לבעלי המניות במקרה של רכישת חברה, התנהלות מיסוי בהקשר להפסדים של החברה, מיסוי על מימוש נכסים של החברה.

בניית מצגת למשקיעים

ישנה משמעות רבה כמובן לתוכן המוצג, אבל הניסיון מראה שישנה חשיבות גדולה לאופן שבה מציגים את החברה והעסקה המוצעת, ובכך גדלים הסיכויים להתקדמות התהליך

איתור רוכשים פוטנציאליים

יש לנו נגישות למאגר גדול של גורמים עסקיים, שותפים ומשקיעים אפשריים, רוכשים פוטנציאליים  שמאפשר למצוא את העסקה הטובה ביותר לבעלי החברה כמו גם לרוכשים.

בחינת מיזוג, הכנסת שותפים

ישנם הרבה מקרים, שלמרות שהתכנית הראשונית של בעלי החברה היתה למכור את כל החברה או הפעילות העסקית, יש מקום לבחון מיזוג או הכנסת שותפים כדי להרחיב ולפתח את החברה.

ייצוג מול רוכשים/שותפים פוטנציאליים

על פי רוב בתחום העסקי בעת מכירת חברה או מיזוג כדי לקדם את הסיכוי שתהיה עסקה, יש מקום לגורם ביניים שיוכל לייצג אותך בנאמנות להשגת העסקה הטובה ביותר.

ניהול מו"מ

מרכיב חשוב בתהליך הוא נושא המו"מ העסקי. ישנה חשיבות לגורם המנהל המו"מ, הניסיון שלו, והיכולת להביא לסגירה של העסקה.

תהליך בדיקת הנאותות

בדיקת הנאותות הוא שלב קבוע לקראת ביצוע העסקה, ויש להיערך אליו בצורה מיטבית. נתיגמה תתווה את הדרך ותלווה את הבדיקה בצורה מקצועית ועניינית.

תהליך חתימת ההסכם

תרגום ההבנות העסקיות למסמך כתוב, מפורט המשקף נאמנה את הסכמת הצדדים. נתיגמה תלווה את שלב ההסכם אל מול כל הגורמים המשפטיים והרגולטורים לפי הצורך והעניין.